Medxdent

Hüseyin Kara

20.06.1989-Bulgaristan

LisansDiş Hekimliği FakültesiKocaeli Üniversitesi2014

UzmanlıkOrtodontiEskişehir Osmangazi ÜniversitesiAralık 2021

1.Lüleburgaz ADSM. (2015-2017)

2.Özel Klinikler (2019-halen)

Uzmanlık Tezi:

Hibrit hyrax apareyi ile yapılan hızlı üst çene genişletmesinin kranio-fasiyal yapılara etkilerinin konik ışınlı

bilgisayarlı tomografi (kıbt) görüntüleri ile üç boyutlu incelenmesi.

Katıldığı Kurs ve Kongreler:

ClearCorrect (Şeffaf plak) sertifikasyon kursu
‘Regulation of occlusion from splint to physiotherapy; diagnosis, planning, treatment’ education by Türkan Nadire Yeşil, 17-18/03/2022
Masterclass in Planning of Orthognatic Surgery Course Face, Airway And Bite Concept, 30/05/2018
15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu:Erişkin Ortodontisi, 07-05/11/2017
16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi:Ortodontide Güncel Çözümler, 13-17/10/2018
16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu:Ortodontinin Görünmez Yüzü, 05-02/11/2019
Hazırlanmış Seminerler:

Ortodontide Diş Hareketlerini Hızlandırma Yöntemleri; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Uzmanlık Semineri, 2018.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

Kara H, Aydın M, Kahraman F, Oksayan R, Dagsuyu IM; Unilateral Mandibular Gömülü Kanı̇n ve Mandı̇bular 20 Yaş Dı̇şlerı̇nı̇n Konumunun KIBT ı̇le Değerlendı̇rı̇lmesı̇: Bı̇r Vaka Sunumu. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 5-7 Kasım 2017 Ankara. (Poster Sunumu)
Kara H, Kahraman F; Modifiye Akrilik RME Apareyi ile Unilateral Çapraz Kapanışın Tedavisi: Olgu Sunumu. 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 13-17 Ekim 2018 İzmir. (Poster Sunumu)
Kahraman F, Kara H, Oksayan R, Dagsuyu IM, Bayrakdar IŞ; Rapid Maxillary Expansion with Hybrid Appliance in 15 year old girl: a case report. 11 Asia Pacific Orthodontic Conference (APOC 2018), 5-7 March 2018 Boracay-Philippines. (Poster Sunumu)
BilimSel Kuruluşlara üyelikler

Türk Ortodonti Derneği

Takımımız

Medxdent uzman kadrosu ile yanınızda

PERVER TAŞTAN

DİŞ HEKİMİ

MUSTAFA ÖZCAN

ORTODONTİST

HÜSEYİN KARA

ORTODONTİST

BİLGENUR YILMAZ

DİŞ HEKİMİ

İletişime Geç