Ağız Kokusu Nedir?

Ağız kokusu aslında görüntüye göre çok daha cezbedici olabilen ya da tam tersi bir etki meydana getirebilen bir unsurdur. İnsanların beğenileri görsellik üzerinden şekillenir. Bireyler çevrelerini incelerken öncelikle estetik görünümünü dikkate alırlar ve ağız kokuları hakkında bir kanaat sahibi olurlar. Görsel unsurlardan sonra ise devreye ağız kokuları girer.

Örneğin; insanlarda koku hafızası denilen bir hafıza türü vardır ve bireyler karakteristik kokularla birtakım yaşanmışlıklarını ya da değer atfettikleri kavramları zihinlerinde özdeşleştirebilirler. İnsan yaşamında bu denli önem teşkil eden koku bazen olumsuz durumların da temel nedeni olabilmektedir.

Bireylerin hayatlarını keyifsiz hale getirebilecek ve sosyal yaşantılarını kısıtlayabilecek nitelikteki kötü ağız kokusu da aslında estetik yoksunluğu meydana getiren ağız problemlerine dâhil edilebilir bir sorundur; çünkü kötü ağız kokusu mutlak surette tedavi edilmesi gereken bir diş sağlığı ve diş estetiği problemidir.  Evet, gülüş estetiği denildiğinde karşımıza somut bir estetik görünüm çıkar fakat estetik görünüme sahip bir ağız şayet kötü bir koku yayıyorsa bu durum daha ön planda olacak ve o estetik gülüşü de gölgeleyecektir.

Ağız Kokusu Nasıl Oluşur?

Bireyler sosyal ortamlarında ya da profesyonel hayatlarında etraflarındaki bireylerle sözlü iletişim kurmada, duygu ve düşüncelerini sözlü olarak ifade etmede hatta toplu taşımalarda kötü ağız kokularının karşısındaki bireyleri rahatsız etmesinden imtina etmelidirler; çünkü tıpkı gürültü kirliliği yaparak nasıl ki başka bireyleri rahatsız etmek doğru değilse, insanları kötü ağız kokusuna maruz bırakmak da yanlış bir davranıştır.

Bu nedenle kötü ağız kokusundan dolayı problem yaşayan bireyler, sosyal hayattaki normlar açısından da klinik tedavilerle bu problemin üstesinden gelmelidir. Aksi halde sosyal çevrelerinden tecrit edilebilirler. Bu nedenle bu durumdaki bireyler duygusal açıdan özgüvensizlik ve yetersizlik hissine kapılabilirler; ağız kokusu probleminin üstesinden gelemedikçe çözüm olarak kendilerini yalnızlaştırma yoluna gidebilirler. Hâlbuki bilinmelidir ki ağız kokusu, doğru tedavi uygulandığı takdirde çözüme kavuşturulabilen bir rahatsızlıktır.

Ağız Kokusunun Altında Yatan Sebepler
 • Düzensiz ağız bakımı ve ağız hijyeni konusundaki özensizlik
 • Dişlerde ve dişlerin etrafında diş taşı oluşumu
 • Dişte meydana gelen çürükler
 • Diş ya da diş eti iltihabı
 • Tam sürememiş ve diş eti altında kalmış yirmilik dişler
 • Diş etiyle uyumsuz yapıdaki kaplamalar
 • Çeşitli hastalıklar nedeniyle tükürük salgısının azalması
 • Diş yapısındaki çapraşıklıklar
Ağız Kokusunun Sekonder Nedenleri
 • Şeker hastalığı
 • Mide rahatsızlıkları
 • Karaciğer hastalıkları
 • Boğaz enfeksiyonları
 • Sinüzit
 • A ve B12 vitaminleri ile demir-çinko minerallerinin eksikliği
Ağız Kokusu Nasıl Tedavi Edilir?

Genel olarak ağız kokusunun temelinde ağız içindeki bakterilerin yoğunlaşması problemi yatmaktadır. Bakteriler ise diş taşının ve yemek kalıntılarının mevcut olduğu ağızlarda yoğun olarak barınmaktadır. Ağız kokusu problemi çeken bireylerin muhakkak ama muhakkak profesyonel destek almasını öneriyoruz; çünkü tedavi edilebilir problemdir ve hem sosyal hem fizyolojik tahribatı önlemek için klinik destek alınmalıdır. ağız içinde diş taşı ya da çürük mevcutsa klinik tedaviler uygulanmalıdır. Bu hususta biz Medxdent ailesi olarak Nişantaşı’ndaki kliniğimizde ağız kokusu ya da farklı ağız ve diş estetiği, gülüş tasarımı problemlerinizin çözümü için sizlere profesyonel yöntemlerimizle destek olmaya her daim hazırız.