İki Implant Arası Köprü Nedir?

iki implant arası köprü, iki adet implant desteği kullanılarak araya bir veya iki tane daha diş konulması yolu ile 3 ya da 4 dişin ağıza yerleştirilmesidir. İmplant mı? Köprü mü? İmplantları diş kemiğine sabitlenen köprü ayakları olarak düşünürsek. Yan yana dizilecek dişler de köprünün gövdesini oluşturacaktır.

Köprü sayesinde her diş için ayrı bir implant yerleştirmeye gerek yoktur. Bu tedavi ile hem estetik hem de fonksiyonel açıdan daha başarılı sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır. Özellikle arka bölgede ağız hijyenini sağlamak adına bazı vakalarda daha faydalı olmaktadır.