Tüm Ağız Implant Nedir?

İmplant ; aslında kelime anlamı olarak ekme, dikme manasına gelmektedir.
Diş hekimliğinde de eksik veya daha önce çekilmiş dişlerin yerine daha çok titanyum menşeeli vida görünümlü materyallerin çene kemiğine yerleştirilmesi işlemine verilen tedavi konseptidir.

İmplantlar, yapılacak diş protezlerine dayanak ve destek olmaktadırlar. İmplant ile protezi birbirine bağlayan çeşitli ara bağlantı parçaları ile bu destek sağlanmaktadır.

İmplant hangi durumlarda uygulanabilir?

– Tek diş eksikliğinde
– Birden fazla diş eksikliğinde
– Tam dişsizlik durumlarında uygulanır.