• İmplant operasyonu daha çok lokal anesteziyle yapılır.
  • Tedavi planına göre belirlenen çene kemiğine implant yuvaları açılır.
  • İmplantlar yuvaya yerleştirilir.
  • İhtiyaç halinde kemik tozu veya membran gerekirse, implantın etrafına yerleştirilir ve yumuşak dokular dikişle kapatılır.
İmplant hangi durumlarda uygulanabilir?

– Tek diş eksikliğinde
– Birden fazla diş eksikliğinde
– Tam dişsizlik durumlarında uygulanır.

İmplant hangi durumlarda uygulanamaz?

-Hamilelik
-Radyoterapi görenler
-Aşırı alkol -sigara kullanımı
-Bazı sistemik hastalıklar
-Büyüme ve gelişimini tamamlamamış bireylerde İmplant tedavisi uygulanmaz.