Ortodontik Nedir?

Ortodonti diş ve çene yapısındaki sağlıksız dizilimi tedavi etmeye yönelik teşhis ve tedavilerden oluşan uzmanlık alanıdır. Kelime kökeni olarak da “düzgün diş” anlamına gelen ortodonti branşı, diş dizilimindeki çapraşıklığa ya da dişlerin çok aralıklı olma sorununa yönelik tedaviler uyguladığı gibi çenenin yapısal bozukluklarına da estetik odaklı çözümler sunmaktadır. Ortodonti; diş çapraşıklığı ya da dişlerin aralıklı yapısını ortadan kaldırmaya yönelik ortodontik tedaviler uygulamaktayız; şeffaf braket, metal braket ve porselen braket teknikleri ile ortodontik problemlere çözüm alternatifleri sunmaktayız. Bu teknikler sayesinde dişler ağız içerisindeki doğru pozisyonlarını alırlar; böylelikle estetik diş dizilimi elde edilir ve çene yapısındaki fonksiyonel problemler ortadan kalkar.

Ortodonti Problemlerinin Sebepleri Nelerdir?

Ortodonti problemleri bireylerin hem genel ağız estetiğine olumsuz etkide bulunur hem de çiğneme fonksiyonunda aksaklıklara neden olur. Bireyler estetik beklentileri hususunda kendilerini yetersiz bulmalarının yanı sıra yaşayacakları çiğneme bozuklukları sebebiyle hayat kalitelerinde de kayıplar meydana gelecektir. Ortodonti problemlerini tetikleyen pek çok unsur vardır fakat en yaygın faktör süt dişlerinin vaktinden önce kaybedilmesidir. Bunun yanı sıra genetik faktörler de ortodontik problemlere yol açmaktadır. Daimi dişlerin sürmesini beklemeden kaybedilen süt dişleri ağız içerisinde bulunan diğer dişlerin çapraşık bir hal almasına neden olur. Bu çapraşıklık sonucunda daimi dişler ağız içinde sağlıklı bir sürüm gerçekleştiremezler ve mevcut çapraşıklığı daha da pekiştirirler. Aynı şekilde ilerleyen zamanlarda kaybedilen daimi dişler, diğer dişlerin oluşacak boşluğa doğru kaymasına neden olurlar. Bu tip diş kayıpları ortodontik problemlerin başlıca sebepleridir.