Porselen Dolgu Nedir?

Estetik porselen dolgu tedavisinde genel olarak iki farklı yaklaşım ve uygulama yöntemi mevcuttur. İlki klasik dolgu olan ikincisi estetik porselen dolgu. Bir diğer adıyla bu dolgulara “Direkt Restorasyon” dolgular da denilmektedir. İkinci bir yöntem olan ve klinik olarak bizim de tercihimiz olan uygulama ise estetik porselen dolgulardır. Bu yöntem, klasik uygulamanın aksine hastanın ağız içine doğrudan konulmaz ve bir hazırlık aşamasını gerekli kılar. Bu niteliği ile porselen uygulamalar indirect uygulamalar olarak nitelendirilir.

Estetik Porselen Dolgu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Öncelikle hastanın ağız içi ölçümleri alınır; tomografi çekilir ve 3 boyutlu görüntü alınarak bilgisayar ortamına aktarılır. Bilgisayar ortamında 3 boyutlu açıdan analiz edilen diş için dolgu ihtiyacı olan noktanın birebir ölçülerine riayet edilerek ilave edilecek parça laboratuvar ortamında hazırlanır. Böylelikle diş üzerine oturtulacak olan diş, dişin bütünlüğüne estetik olarak kusursuz bir şekilde dâhil olur.

Teknolojik ölçümlerden ve tekniklerden istifade etmek, klinik açıdan bizlere profesyonel anlamda çok başarılı operasyonlar yapmayı sağlarken, hastalarımızın da estetik görünümleri ve konforları bakımından oldukça tatmin edici sonuçlar elde etmelerini sağlar. Bu bağlamda dijital ortamda hazırlanan porselen dolgular, klasik yöntemlerle uygulanan dolgulara nazaran çok daha estetik ve başarılı neticeler ortaya koymaktadır.

Neden Estetik Porselen Dolgu?

Estetik porselen dolgulara bu ismin verilmesinin nedeni, dolgu içeriğindeki hammaddenin porselen maddesi olmasıdır. Porselen dolgular, hammadde içeriği sayesinde çok daha dayanıklı olmakla birlikte, uzun yıllar sürecek bir koruyuculuk özelliği vardır. Lazer ve kompozit dolgularla mukayese edildiğinde sağladığı avantajlar, tüm dolgu çeşitlerine karşı üstünlük sağlamaktadır.

Ülkemizde en yaygın olarak uygulanan dolgu eski bir yöntem olan amalgam dolgulardır. Uzun yıllar kullanılan bu dolgu çeşidinin en çok tercih edilme sebebi ekonomik açıdan düşük maliyetli oluşudur. Ancak içerdiği cıva maddesi zamanla insan vücudunda toksik etki yaratmaktadır.

Estetik  porselen dolgular ise sağlık açısından herhangi bir sağlık tehdidi oluşturmadığı gibi aynı zamanda amalgam dolguların aksine görüntü açısından estetik bir duruş ortaya koyar. Rengi itibariyle gülüş estetiğine olumlu bir katkı sağlayacağı gibi gerektiği durumlarda beyazlatma işlemlerine de tabi tutulabilir; istenilen beyazlık düzeyine ulaştırılabilir. Porselen dolgular boyutlarına göre inlay, onlay ve overlay diye adlandırılır.

Porselen Dolguların Maliyetini Belirleyen Faktörler

Estetik porselen dolgu tedavisi hazırlık ve uygulama süreçleri bakımından çok işlemli bir yapıya sahiptir. İlk olarak kliniğimizde aldığımız ölçülerin dijital ortama aktarılması ile laboratuvar ortamında diş ve dişin eksik kısmı 3 boyutlu olarak analiz edilir; ardından laboratuvarda ölçülere oturacak şekilde dolgu hazırlanır. Bu şekilde çok işlemli bir sürecin ardından kliniğimizde dişin üzerine dolgu yerleştirilir. Tüm bu süreç ise gerektirdiği teknik alt yapı ve işlem fazlalığı nedeniyle daha maliyetli hale gelebilir. Estetik porselen dolgu tedavisinin fiyat aralığını belirleyen bir diğer faktör ise operasyon yapılacak dişin gereksinimi olabilecek diğer ek tedavilerdir.

Nişantaşı’ndaki kliniğimizde tüm bu faktörleri analiz ederek işlem sıralaması ve sayısını belirleyerek hastalarımıza bir estetik porselen dolgu fiyatlandırması yapmaktayız. Elbette ki hastalarımız için tedavi maliyeti seçim yapmalarında belirleyici bir faktör olabilmektedir; fakat klinik olarak biz sonuçları ve kazandırdığı estetik görünüm açısından estetik porselen dolguyu daha çok tercih etmekteyiz bir yöntem olarak.